Antall registrerte arbeidsledige sivilingeniørerer innen geofag, petroleum og metallurgi m.v.
Kilde: NAV
NAV oppgir ikke eksakt tall for arbeidsledige under fire av personvernhensyn, og i slike tilfeller er det i grafen forutsatt tre.